Đoàn kiểm tra UBND huyện kiểm tra công tác văn phòng và tư pháp xã, thị trấn

Chiều ngày 25/5, đoàn kiểm tra UBND huyện đã đi kiểm tra công tác văn phòng và tư pháp các xã, thị trấn.

kttuphap1

Đoàn kiểm tra tư pháp kiểm tra các xã, thị

Qua kiểm tra, công tác văn phòng của UBND thị trấn đã xây dựng được các báo cáo, sau cuộc họp đã có kết luận đầy đủ. Các sổ sách được trang bị rõ ràng, thuận tiện cho việc làm việc, kiểm tra văn bản.  Thủ tục cải cách hành chính đơn giản hóa, công khai rõ ràng, thuận tiện cho người dân đến làm việc và giao dịch.  Về công tác tư pháp, trình tự thủ tục, hồ sơ, sổ sách được thực hiện đầy đủ. Đã  niêm yết công khai các thủ tục hành chính. Công tác xây dựng, ban hành quy phạm pháp luật và văn bản được thực hiện nghiêm túc. Nội dung, hình thức tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật rõ ràng, cụ thể.

kttuphap

Tuy nhiên, đoàn đã yêu cầu UBND thị trấn cần lưu sổ đến, sổ đi công văn mật riêng để bảo vệ bí mật nhà nước, trang bị lại bộ dấu mật. Khi người dân đến chứng thực, hộ tịch cần đề nghị người dân cung cấp đủ giấy tờ tùy thân.

Trong thời gian tiếp theo, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra 22 xã còn lại về công tác văn phòng và tư pháp. Từ đó để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp, văn phòng và các khoản đóng góp trên địa bàn.

Thúy Hằng