Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện

Sáng 5/4, Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện về việc thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự có đại diện Sở Nội vụ, lãnh đạo HĐND, UBND và các phòng, ban của huyện Đô Lương.

doan-giam-sat

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện nêu rõ những vấn đề khó khăn trong việc thực hiện cơ chế tự chủ

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp và nêu lên những vấn đề tồn tịa và khó khăn trong quá trình thực hiện. Đại diện Sở Nội vụ cũng làm rõ băn khoăn của các đơn vị về đề xuất tăng biên chế của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chi trả số lao động hợp đồng của Đài TT-TH huyện, mô hình hoạt động của Ban quản lý dự án huyện, định biên và lộ trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Đô Lương giải trình làm rõ việc huyện chưa có đơn vị nào tự chủ đảm bảo chi thường xuyên. Đồng thời các đơn vị được giao cần phân loại, đăng ký đề xuất lộ trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trả lời những nội dung Đoàn Giám sát quan tâm, ông Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện Đô Lương khẳng định: Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện là rất khó khăn.

Đối với trường học nguồn thu lại càng khó, cơ sở vật chất xuống trầm trọng, trang thiết bị dạy học còn thiếu nhiều. Sắp tới, huyện có chủ trương xã hội hóa một số trường mầm non, tạo bước đột phá, giảm bớt ngân sách. Theo lộ trình, năm 2018, huyện sẽ đề xuất thực hiện cơ chế tự chủ đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị tích cực chủ động tăng nguồn thu cho đơn vị mình.

doan-giam-sat2

Bà Thái Thị An Chung – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận hội nghị

Bà Thái Thị An Chung – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, Đô Lương đã quan tâm triển khai cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy vậy, để thực hiện cơ chế tự chủ có hiệu quả hơn, bà Chung đề nghị huyện cần quan tâm chỉ đạo việc triển khai Nghị định 16 của Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các đơn vị về thực hiện Nghị định 16. Đồng thời yêu cầu huyện cần quan tâm đôn đốc phê duyệt vị trí việc làm; có phương án sắp xếp, giải quyết số lao động hợp đồng không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hữu Hoàn