Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm của huyện Đô Lương.

Sáng ngày 4/5/2015, Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh do bà Tôn Thị Cẩm Hà – Phó ban VHXH – HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về huyện Đô Lương để giám sát việc thực hiện công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm trên địa bàn trong thời gian qua. Làm việc với đoàn có các đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT.UBND huyện, Nguyễn Thị Lan – PCT.HĐND huyện và đại diện các ban ngành liên quan.

Đoàn đã đi thăm quan một số cơ sở đào tạo nghề, xưởng sản xuất trên địa bàn như: Trường trung cấp nghề kinh tế kĩ thuật Đô Lương, trung tâm công tác xã hội, Cty TNHH Nguyên Nghĩa và xã Lưu Sơn, trong đó đáng chú ý là trường trung cấp nghề KT KT một trong những cơ sở dạy nghề cho lao động trên địa bàn huyện Đô Lương và các huyện khu vực miền tây Nghệ An.

Đoàn thăm quan một số cơ sở đào tạo nghề, xưởng sản xuất trên địa bàn

Thực hiện đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động giai đoạn 2010 – 2015, trong những năm qua, huyện Đô Lương đã luôn chú trọng xây dựng phát triển các cơ sở đào tạo nghề đảm bảo uy tín, chất lượng và đa dạng các loại hình đào tạo nghề, nắm bắt nhu cầu việc làm để đào tạo cung cấp cho thị trường lao động cả trong và ngoài nước. Hiện tại, huyện có Trường trung cấp nghề kinh tế kĩ thuật, trung tâm công tác xã hội, trung tâm GDTX và trung tâm bồi dưỡng chính trị và 33 trung tâm học tập cộng đồng tại các xã thị. Từ năm 2010 đến 2014 toàn huyện đã mở được 46 lớp đào tạo cho gần 1500 lao động nông thôn, các nghề được đào tạo chủ yếu là may công nghiệp, gò hàn, diện dân dụng, điện tử, trồng trọt và chăn nuôi. Về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho sinh viên, trong 4 năm qua trên địa bàn có 8472 sinh viên tốt nghiệp Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, trong đó trên 5200 sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm, cũng trong 4 năm qua toàn huyện đã tổ chức cho lao động đi làm việc ở nước ngoài được hơn 6800 lao động, mỗi năm lượng kiều hồi giử về khoảng 16,2 triệu USD.

 Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT.UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc các thành viên của Đoàn đã nêu lên một số ý kiến về những tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để huyện Đô Lương khắc phục trong thời gian tới như:Chất lượng và ngành nghề đào tạo, việc làm sau đào tạo.

Bà Tôn Thị Cẩm Hà – phó ban VHXH – HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt đoàn, bà Tôn Thị Cẩm Hà phó ban VHXH – HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm của huyện Đô Lương, đặc biệt là công tác xuất khẩu lao động không những tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn mà còn gopd phần tăng thu nhập kinh tế, phát triển đời sống mọi mặt của nhân dân. Để làm tốt hơn nữa công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động trong thời gian tới huyện Đô Lương nói chung, trương trung cấp nghề và các cơ sở dạy nghề cần tăng cường công tác quản lí nhà nước, nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, cần xây dựng quy mô và ngành nghề đào tạo phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, chú trọng đầu tư trang thiết bị dạy nghề hiện đại kết hợp với dạy nghề trồng trọt và chăn nuôi cho nông dân, huyện cần xây dựng kế hoạch và kiện toàn ban chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2015 – 2020.

 Sỹ Bắc