Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy giám sát công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020 – 2025 ở huyện Đô Lương.

Chiều ngày 14/2, đoàn giám sát của BTV tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thanh An, chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh ủy về Đại hội Đảng về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kì 2020 – 2025 đối với BTV huyện ủy Đô Lương. Làm việc với đoàn về phía huyện Đô Lương có các đồng chí: Ngọc Kim Nam – TUV, Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, Phùng Thành Vinh – PBT chủ tịch UBND huyện.

1

Toàn cảnh buổi làm việc

Nội dung của giám sát tập trung vào việc quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ chính trị, Thông tri số 13 của BTV tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của các cấp vềĐại hội Đảng các cấp như hình thức, nội dung, thời gian và đối tượng quán triệt. Việc ban hành các văn bản để chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Việc thành lập các tiểu ban, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban. Xây dựng, ban hành kế hoạch chỉ đạo, công tác chuẩn bị văn kiện, tuyên truyền chuẩn bị, công  tác nhân sự cấp ủy và UBKT các cấp. Mốc thời gian giám sát từ tháng 6/2019 đến tháng 2/2020, thời gian giám sát thực tế tại huyện Đô Lương 30 ngày.

2

Đồng chí Bùi Thanh An –Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy yêu cầu huyện Đô Lương cần làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội các cấp thành công. Ảnh Huy Khôi

Đồng chí Bùi Thanh An – Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy khẳng định Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vì vậy, cùng với các địa phương, huyện Đô Lương cần làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, xây dựng văn kiện, kịch bản tổ chức Đại hội, rà soát, đánh giá cán bộ qua cả nhiệm kì, xây dựng, quy hoạch bộ máy cán bộ nhiệm kì mới đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3

đồng chí Ngọc Kim Nam – TUV, Bí thư huyện ủy tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để thực hiện tốt các yêu cầu của đoàn giám sát. Ảnh Huy Khôi

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam – TUV, Bí thư huyện ủy đã tiếp thu và chỉ đạo, lãnh đạo các ban ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc ,đầy đủ nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát của đoàn, đảm bảo nội dung và thời gian đề ra.

Sỹ Bắc