Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An giám sát tại Đô Lương.

Sáng ngày 9/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An về  giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm đến UBND tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Trần Văn Mão – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; bà Hoàng Thị Thu Trang – Đại biểu Quốc hội và đại diện các sở, ban, ngành. Làm việc với đoàn có đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện.

doan-GSquochoi

Toàn cảnh cuộc giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh ở Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã báo cáo với đoàn giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh như:  Việc cấp phép khai thác cát sỏi trên sông Lam đến nay ở Đô Lương có 7 doanh nghiệp được cấp phép khai thác, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát sạn trái phép trên sông Lam đoạn qua xã Đặng Sơn, trong đó có công ty Tiến Hoa. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích 1.664m 2 bàn giao cho UBND xã Đặng Sơn quản lý.

doan-GSquochoi1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị

UBND huyện đã tập trung xử lý việc khai thác cát sạn trên sông Lam vi phạm trái phép, xử phạt các công ty khai thác cát sạn trái phép 126 triệu đồng.  Cử tri xã Hòa Sơn phản ánh trên địa bàn xã có dự án làm mương thủy lợi từ năm 1983 đến nay chưa được thực hiện là không có. Chỉ có dự án hệ thống sông Khuôn đã được dự án JICA thực hiện.

Cử tri phản ánh việc thực hiện một số chế độ hỗ trợ thiên tai gây ra chưa kịp thời. UBND huyện đã tập trung tổng hợp thiệt hại do hạn hán, lũ lụt gây ra trình tỉnh hỗ trợ như: Thiệt hại do hạn hán năm 2015 gây ra. Đến tháng 10/2016 mới có quyết định của UBND tỉnh giải quyết kinh phí cấp ứng với số tiền 5.5 593 000.000 triệu đồng. UBND huyện đã cấp đủ kinh phí hỗ trợ cho các xã. Đến nay đã cấp trên 8,5 tỷ đồng kể cả nguồn đối ứng. Việc thu tiền xã hội hóa giáo dục đã được UBND huyện kiểm tra và xử lý nghiêm tập thể và cá nhân vi phạm.  Việc đề nghị công nhận vinh danh di tích lịch sử cách mạng Xô Viết Nghệ tĩnh tại làng Lương Sơn xã Bắc Sơn và vinh danh danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho 7 liệt sỹ cách mạng của làng Lương Sơn đã được UBND huyện trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

doan-GSquochoi2

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền – Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội -Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao vai trò tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm của lãnh đạo UBND huyện

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền- Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội, trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả  tập trung giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện Đô Lương. Trong đó có vai trò của người đứng đầu UBND huyện trong việc phối hợp và trực tiếp chỉ đạo xử lý ý kiến của cử tri.  Tổ chức giải quyết các vấn đề cụ thể trên các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản. Lãnh đạo UBND huyện đã nắm chắc và có phương pháp xử lý tốt các vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí đề nghị UBND huyện Đô Lương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở trong các vấn đề của tri quan tâm; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các vấn đề của tri kiến nghị; Đẩy mạnh việc trang bị kỹ năng giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở và làm tốt công tác kiểm tra ngăn ngừa, xử lý các vấn đề vi phạm.

Hữu Hoàn