Đoàn công tác của huyện ủy kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 26 của Thủ tướng chính phủ và chỉ thị số 17 của BTV tỉnh ủy ở các xã.

Thực hiện chỉ thị  26/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ và  17 của BTV tỉnh ủy về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, chiều ngày 20/9, đoàn công tác huyện ủy  do đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra các xã Yên Sơn, Văn Sơn, Hòa Sơn.

KT-chi-thi-cac-xa

Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 26/CT-TTg và chỉ thị 17 của BTV tỉnh ủy tại các xã

Đây là đoàn kiểm tra đột xuất, nội dung kiểm tra bao gồm: kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, thái độ làm việc và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, các ban nghành đoàn thể và cán bộ công chức  người lao động.

KT-chi-thi-cac-xa1

Qua kiểm tra tại trụ sở xã Yên Sơn, Văn Sơn và xã Hòa Sơn cho thấy việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính ở các xã chưa nghiêm túc. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với những đơn vị vi phạm.

Kt-chi-thi-cac-xa2

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện yều cầu các xã thực hiện tốt 26 của Thủ tường chính phủ và chỉ thị 17 của BTV tỉnh ủy

Đồng chí Lê  Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã khắc phục các tồn tại và đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ công chức chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Trong thời gian tới, thường trực huyện ủy sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất việc thực hiện chỉ thị 26 của Thủ tướng chính phủ và chỉ thị 17 của BTV tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính  nhà nước đồng thời có biện pháp xử lý các tổ chức và cá nhân vi phạm.

Văn Đăng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt