Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu thăm và kiểm tra Sư đoàn 324

Ngày 19-20/8, Đoàn công tác Bộ tư lệnh quân khu do đồng chí Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra đơn vị Sư đoàn 324.
%image_alt%
Đồng chí Trung tướng Võ Văn Việt chính ủy Quân khu chủ trì buổi làm việc tại trung đoàn BB1.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra các mặt công tác của đơn vị, Trung tướng Võ Văn Việt đã biểu dương kết quả như: Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt; đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện tốt các mặt công tác; nội bộ đoàn kết, thống nhất; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật tốt; thực hiện tốt việc tự lực tự cường trong tăng gia sản xuất cải thiện đời sống và bảo vệ môi trường.
%image_alt%
Đoàn kiểm tra, tham quan mô hình giáo dục truyền thống tại công viên Biên Văn Thanh đơn vị trung đoàn 1.
Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng phân tích, chỉ rõ những mặt còn hạn chế và nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 324. Trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao trình độ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy và các mặt công tác khác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được gia.
 Hà Hữu Tân.