Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm và làm việc tại Sư đoàn 324.

 Sáng nay 20/11/2014, Đoàn công tác Bộ tư lệnh quân khu do đồng chí Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, phó Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra đơn vị Sư đoàn 324.

Tại sở chỉ huyáư đoàn thay mặt lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn đồng chí Đại tá Lê Tất Thắng, phó Sư đoàn trưởng tham mưu trưởng thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện nhiêm năm 2014: Năm 2013, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nâng cao chất lượng huấn luyện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tốt công tác hậu cần , kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

%image_alt%

Điểm nổi trong năm 2014 đó là: Sư đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc, hoàn thành nội dung chương trình đúng kế hoạch. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ ngày tuần, cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm kỹ luật, đơn vị an toàn. Cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, Trình độ SSCĐ của Sư đoàn không ngừng được nâng lên; đơn vị giữ được sự ổn định, phát triển. Tham gia các lần hội thao của Bộ và quân khu tổ chức các cá nhân đều đạt giải cao. Đặt biệt năm 2014 Sư đoàn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua; Quân khu tặng cờ cho 01 Trung đoàn, tăng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 15 tập thể.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Thiếu Tướng Đặng Trọng Quân biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014. Đặc biệt phó tư lệnh biểu dương đơn đã khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2014, đồng thời đồng phó tư lệnh Quân khu yêu cầu đơn vị cần phát huy và đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; Chỉ huy cơ quan các cấp thường xuyên gần gủi, đối thoại dân chủ với chiến sĩ; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa các tệ nạn xã hội thâm nhậm vào đơn vị.

Trong huấn luyện SSCĐ cũng như trong diễn tập cần phải đi sát với thực tế; bên canh đó không ngừng xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong các cơ quan đơn vị; xây dựng mối đoàn kết thống nhất với chính quyền nhân dân trên địa bàn đóng quân xây dựng đơn vị ổn định, địa bàn an toàn tuyết đối.

Hà Hữu Tân