Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu  4 Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324

Sáng ngày 12/11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương –  ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu cơ động lực lượng làm nhiệm vụ A2 tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

kiemtra

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra kế hoạch, sổ sách hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trước khi cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Tại sở chỉ huy Trung đoàn, đồng chí Tư lệnh Quân khu đã đưa ra tình huống Tiểu đoàn trực chiến thuộc Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thực hiện làm nhiệm vụ A2 tại một huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong quá trình luyện tập cũng như tổ chức  thực hành cơ động lực lượng cho thấy các cấp đã thực hiện thuần thục thứ tự các bước theo yêu cầu đề ra.

kiemtra1

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu kiểm tra vật tư trang bị mang theo trước khi cơ động thực hiện nhiệm vụ

Thông qua kiểm tra nhằm nâng cao một bước về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục phát hiện và khắc phục những nội dung còn yếu, còn thiếu, làm cơ sở để từng bước điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu hàng năm của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

kiemtra2

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu kết luận buổi kiểm tra tại sở chỉ huy Trung đoàn 335

Kết luận kiểm tra, Tư lệnh Quân khu biểu dương Trung đoàn 335 đã thực hành tốt các bước phục vụ sẵn sàng chiến đấu tổ chức cơ động cũng như vật tư, lương thực, thực phẩm mang theo đúng, đủ đạt mục đích yêu cầu đề ra.

 Đồng thời đồng chí Tư lệnh yêu cầu đơn vị cần tập trung một số điểm đó là: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ vị trí vai trò nhiệm vụ của Sư đoàn hiện nay, tiếp tục luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, sát với thực tế; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Hà Hữu Tân

Ảnh: Hà Hữu Tân