Đoàn cán bộ phường Đội Cung- Thành phố Vinh dâng hương tại tượng đài khởi nghĩa Đô Lương.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày hi sinh của ông Đội Cung và các binh lính, đoàn cán bộ cấp ủy, chính quyền và đoàn viên thanh niên phường Đội Cung – Thành Phố Vinh đã về dâng hương tại tượng đài khởi nghĩa huyện Đô Lương.

Các đồng chí lãnh đạo và đoàn viên, thanh niên phường Đội Cung dâng hoa tại tượng đài khởi nghĩa Đô Lương.

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 13/1/1941, Nguyễn Văn Cung và binh sĩ đến phủ Anh Sơn (thị trấn huyện Đô Lương bây giờ). Đội Cung tập hợp binh sĩ tại sân Chùa. Nội dung và lý do cuộc khởi nghĩa được Đội Cung chuẩn bị từ trước, khi tập hợp đông đủ anh em, ông mới rút tờ giấy ra đọc, tuyên bố khởi nghĩa và giao nhiệm vụ cho binh sĩ. Nghĩa binh sẽ giết tên Bạch, đồn trưởng Đô Lương, sau đó lên ô tô kéo về thành Vinh giết bọn thực dân Pháp.

Các đại biểu dâng hương.

Tại Đô Lương, Đội Cung đã cho cắt tất cả đường dây liên lạc ở bưu điện, phá máy điện thoại, điện báo rồi chia thành hai nhóm. Nhóm 1 do Đội Cung chỉ huy đi giết tên đồn trưởng Bạch. Nhóm 2 chịu trách nhiệm giết tên đồn trưởng là Rôsai rồi vào phủ đường giết tên tri phủ, sau đó ông Đội Cung và anh em binh lính về Vinh với mục đích giải phóng thành phố vinh nhưng không thành.

Ngày 20/2/1941, Tòa án binh của Pháp ở Hà Nội đã mở phiên toà xét xử 51 người tham gia cuộc khởi nghĩa, 11 người bị kết án tử hình, 12 án chung thân, 2 án 20 năm tù khổ sai, 7 án 15 năm tù, 1 án 12 năm tù…Ngày 25/4/1941, thực dân Pháp thi hành án tử hình tại 3 nơi: Vinh, chợ Rạng và Đô Lương.

Hiện nay, mộ ông Đội Cung được đặt tại phường Đội Cung, Thành phố Vinh. Hằng năm vào ngày 25/4, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Đội Cung tổ chức dâng hoa, dâng hương tại phần mộ để tưởng nhớ ngày ông Đội Cung và các binh lính.

Tượng đài khởi nghĩa Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo và đoàn viên, thanh niên phường Độ Cung đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm ông Đội Cung và các binh lính.

Hữu Hoàn