Đoàn cán bộ Bộ quốc phòng thăm và làm việc Sư đoàn 324- Quân khu 4

Chiều ngày 18/3, tại Sư đoàn 324 đón Đoàn cán bộ Bộ quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng dẫn đầu thăm và làm việc tại Sư đoàn.
Tại buổi tiếp đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sơn phó bí thư Đảng ủy Sư đoàn trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2012 và quý 1 năm 2013.


Năm 2012 và quý 1 năm 2013, Sư đoàn luôn quán triệt và triển khai có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh các cấp về nhiệm vụ SSCĐ, sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống xấy ra. Năm 2012 có 166 tập thể và 2. 327 cá nhân được khen thưởng, riêng Sư đoàn được Bộ tư lệnh quân khu tặng Cờ thi đua, Trung đoàn BB1 được Bộ quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi.


Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn, Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng biểu dương những kết quả Sư đoàn đạt được trong năm 2012 và quý 1 năm 2013. Đồng thời đồng chí yêu cầu cán bộ chiến sỹ Sư đoàn phát huy kết quả đã đạt được và cần tập trung một số vấn đề trong thời gian tới đó là: Tiếp tục đổi mới nâng cao huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, không để mọi tình huống bất ngờ xấy ra. Luôn luôn chú trọng và làm tốt công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị cơ sở, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 4 khóa 11, đồng thời không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hà Hữu Tân( Sư 324 )