Đô Lương xuất hiện sâu bệnh trên lúa và ngô

Hiện nay, rải rác trên 8. 000 ha lúa vụ Xuân trên địa bàn huyện Đô Lương đã xuất hiện một số sâu bệnh hại lúa. Bên cạnh đó trên diện tích cây ngô đã xuất hiện sâu keo và keo mùa thu.

44

Cán bộ Trạm bảo vệ thực vật huyện Đô Lương và cán bộ xã Bắc sơn kiểm tra sâu bệnh trên lúa vụ xuân

Tại xã Bắc Sơn, trên diện tích 196 ha của xã, một số diện tích lúa đã xuất hiện bọ trĩ gây hại lá lúa. Ngoài xã Bắc Sơn, bọ trĩ cũng đã xuất hiện ở hầu hết diện tích lúa xuân, tuy nhiên đang ở mật độ thấp.

Thửa ruộng được khoanh nilon để tránh chuột phá hoại

Ngoài bọ trĩ gây hại lá lúa, bệnh đạo ôn trên lá cũng đã xuất hiện, nhất là trên diện tích trồng giống lúa AC5 ở các xã Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hòa Sơn…với mật độ từ 7 đến 10%.

Kiểm tra ngô bị sâu keo tại xã Đặng Sơn- Đô Lương

Bên cạnh việc sâu hại lúa, nạn chuột cắn lúa cũng đang bắt đầu xuất hiện. một số bà con nông dân đã che chắn thửa ruộng của gia đình bằng nilon. Trên diện tích ngô bãi ở huyện Đô Lương, một số xã đã xuất hiện sâu keo và keo mùa thu. Điển hình tại xã Đặng Sơn, sâu keo đã cắn phá đọt ngọn ngô khá nhiều trên diện tích 60 ha ngô bãi ở trà ngô 6 đến 9 lá.

1

Sâu keo mùa thu phá hoại đọt ngọn cây ngô

Trước thực trạng này, Trạm Bảo vệ thực vật cây trồng huyện khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn và sâu keo ở lứa tuổi 1 đến 2. Không được để sâu keo lên tuổi 4, tuổi 5, bởi nếu phun sẽ không có tác dụng.

 

                                                  Ngọc Phương