Đô Lương xử phạt 2 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 17,5 triệu đồng

Ngày 1/9/2021, Chủ tịch UBND huyện Đô lương đã Quyết định xử phạt hành chính 2 trường  hợp vi phạm hành chính theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ với số tiền 17, 5 triệu đồng.

Quyết định Số: 2383/QĐ-XP-VPHC đối với ông : N. V.H , sinh năm 1993, công nhân Công ty may An Hưng, tại xã Công Thành, huyện Yên Thành với số tiền 7.5 triệu đồng do trốn tránh biện pháp cách ly y tế cảu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định số 2384/QĐ-XPVPHC đối với ông: C.Đ.N  ở xã Nam Sơn với số tiền 10 triệu đồng do trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cả 2 người bị xử phạt hành chính với số tiền là 17,5 triệu đồng.

Hữu Hoàn.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt