Đô Lương xử phạt 2 trường hợp vi phạm 20 triệu đồng do trốn tránh cách ly y tế.

Ngày 26/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã có Quyết định số 2330 và 2331/QĐ- XPVPHC về xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp tại xã Yên Sơn.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Đô Lương.

 Đó là  ông Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1974 đã thực hành vi vi phạm hành chính: Trốn tránh trách nhiệm áp dụng cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với số tiền phạt 10 triệu đồng và  Thái Thị Phương, sinh năm 1974 ( Bà Phương là vợ của ông Quỳnh) ở xóm Yên Hoa, xã Yên Sơn  do trốn tránh cách ly y tế, chống đối cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với số tiền phạt 10 triệu đồng. Theo QĐ khoản b, điểm 1, điều 11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Tổng số tiền phạt đối với ông Nguyễn Văn Quỳnh và bà Thái Thị Phương là 20 triệu đồng, cả 2 người đều phải cách ly y tế tập trung và theo dõi sức khỏe của cơ quan nhà nước.

                                                                                           Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt