Đô Lương xây dựng thành công mô hình cơ sở y tế xanh- sạch – đẹp

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh và thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thời gian qua trung tâm y tế Đô Lương đã tập trung chỉ đạo và xây dựng thành công mô hình cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp.  Qua đó, không chỉ góp phần tạo không khí dễ chịu cần thiết cho công tác khám chữa bệnh mà còn là nền tảng tích cực cho đội ngũ y bác sỹ gắn bó say mê công việc.