Đô Lương xây dựng củng cố trường học trong đợt nghỉ dịch Covid- 19

Trong thời gian qua, tranh thủ thời gian học sinh đang  nghỉ học do ảnh hưởng đại dịch covid-19, các trường học ở Đô Lương đã tập trung vệ sinh, xây dựng, bổ sung xây dựng các hạng mục công trình, sẵn sàng đón các em trở lại trường.

                                                                              Ngọc Phương- Hồng Sơn