Đô Lương xây dựng 150 nhà văn hóa xóm

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong 5 năm qua các xã trên địa bàn huyện Đô Lương đã làm tốt công tác vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa xóm đảm bảo các tiêu chí đáp ứng yêu cầu phục vụ các hoạt động.

NVH

Nhà văn hóa xóm 7, xã Thuận Sơn

Hiện nay, Đô Lương có 369 khối, xóm. Trong đó, có 359 xóm. Theo thống kê của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đô Lương đến tháng 4/2017 Đô Lương đã xây mới 150 nhà văn hóa xóm.

NVH3

Nhà văn hóa xóm 6, xã Lam Sơn

Nguồn kinh phí chủ yếu từ vận động đóng góp của nhân dân. Điển hình như nhà văn hóa xóm 4 xã Thuận Sơn nhân dân tự nguyện đóng góp 500 triệu đồng, xóm 5A xã miền núi Nam Sơn đã đóng góp gần 400 triệu đồng, xã Hiến Sơn nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa xóm.

NVH2

Nhà văn hóa xóm 5A, xã Nam Sơn

Việc xây dựng nhà văn hóa xóm theo tiêu chí NTM đã góp phần tích cực trong việc thay đổi bộ mặt nông thôn và phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân. Đây chính là việc làm thể hiện sức mạnh của toàn dân trong xây dựng NTM ở Đô Lương.

Hữu Hoàn