Đô Lương với công tác đền ơn đáp nghĩa

     Nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ 27-7, Huyện Đô Lương tổ chức cho thân nhân các gia đình liệt sỹ vào nghĩa trang Trường sơn dâng hoa, thắp hương, kính viếng các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

%image_alt%
Thân nhân các liệt sỹ huyện Đô Lương tại nghĩa trang
 
%image_alt%
Thân nhân các liệt sỹ thắp hương tại nghĩa trang Trường sơn
 
%image_alt%
Bên ngôi mộ người thân
 
%image_alt%
Thân nhân các liệt sỹ huyện Đô Lương tại nghĩa trang Trường sơn

Bài và ảnh: Ngọc Phương