Đô lương ủng hộ đồng bào miền trung và tây nguyên bị bão lụt 170 triệu đồng

Với tình cảm và sự chia sẻ trước những khó khăn thiếu thốn mất mát của đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt vừa qua gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ tỉnh Nghệ An, từ ngày 7/10/2009 UBMTTQ huyện Đô Lương đã phát động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên. Sau 8 ngày phát động, ở Đô lương đã có 70 cơ quan, đơn vị, trường học, xã thị và hàng ngàn nhân dân tích cực ủng hộ với số tiền thu được đến ngày 15/10/2009 là 170 triệu đồng. Số tiền này đã được nạp vào Kho bạc Nhà nước. Các xã ủng hộ số tiền lớn như Thị trấn Đô Lương ủng hộ 17 triệu đồng, xã Tân Sơn 12 triệu đồng, xã Hoà Sơn 9 triệu đồng. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, các xã thị và nhân dân tiếp tục ủng hộ. Những tình cảm của nhân dân Đô Lương sẽ phần nào giúp đỡ nhân dân miền Trung và Tây Nguyễn đỡ khó khăn trong hoạn nạn.

Hữu Hoàn