Đô Lương ủng hộ 651 triệu đồng “Quỹ vì người nghèo” năm 2010.

Hướng tới kỷ niệm lần thứ 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng ngày 21/4/2009, huyện Đô Lương đã tổ chức lễ phát động ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" năm 2010. Đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị, xã thị trấn, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã về dự lễ.

Đồng chí Trương Hồng Phúc Chủ tịch UBND huyện phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2010


Qua 5 năm triển khai, cuộc vận động ủng hộ "Quỹ vì người nghèo"  Đô Lương đã  được sự quan tâm của nhiều tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân. Riêng năm 2009, thực hiện chủ trương của cuộc vận động và thư của Thủ tướng chính Phủ , thư của Chủ tịch UBND Tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Với tinh thần tự nguyện toàn huyện Đô lương đã thu được gần 3.568 triệu đồng. Trong đó, "Quỹ vì người nghèo": 1.408 triệu đồng và các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo là 2.160 triệu đồng. Điển hình một số đơn vị đã thực hiện vượt chỉ tiêu giao như: xã Tân Sơn 160%, trường mầm non Lam Sơn 148%, Xí nghiệp gạch Tuy nen 250%, Doanh nghiệp Tiến Nam 200%… Với số tiền vận động được cùng với sự hỗ trợ của "Qũy vì người nghèo". Tỉnh đã giải ngân hỗ trợ, giúp đỡ cho 958 hộ nghèo đầu tư phát triển sản xuất với sô tiền 1.631 triệu đồng, hỗ trợ 735 học sinh nghèo 115 triệu đồng và hàng trăm triệu cho cho các hộ nghèo gặp rủi ro, hoạn nạn…Các nguồn quỹ đều được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Từ nguồn vốn các doanh nghiệp hỗ trợ đã đầu tư xây được 141 nhà đại đoàn kết.

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ quỹ vì người nghèo.


Năm 2010, tiếp tục phát huy tinh thần "Tương thân tương ái – lá lành đùm lá rách" tốt đẹp của dân tộc, ban chỉ đạo cuộc vận động "Quỹ vì người nghèo" huyện Đô Lương tiếp tục kêu gọi sự quan tâm ủng hộ của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân. Hãy chung tay vì người nghèo. Chỉ tiêu vận động "Quỹ vì người nghèo" năm 2010 là: Mỗi cán bộ công nhân viên chức ít nhất 2 ngày lương trở lên, cán bộ hưu trí ít nhất 1 ngày lương và các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo ủng hộ ít nhất 10.000 đồng, phấn đấu thu đạt từ 2,3 đến 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo.

Các xã, Thị ủng hộ quỹ vì người nghèo.


Tại Lễ phát động, đã có 27 cơ quan đơn vị, xã thị, cá nhân tập thể đã hưởng ứng và ủng hộ được số tiền là : 651 triệu đồng.

 

 

                                       Huy Khôi