Đô Lương ủng hộ 1,4 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo” năm 2009

Huyện Đô Lương vừa tổ chức sơ kết cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2009.

Ngôi nhà đại đoàn kết của bà Tạ Thị Thăng 
ở xã Giang Sơn Đông

                                                                                  ảnh: Hữu Hoàn

Tính đến ngày 30/7/2009, toàn huyện đã vận động ủng hộ vào quỹ người nghèo và xây dựng nhà đại đoàn kết được 3 tỷ 556,6 triệu đồng, trong đó vận động xây dựng nhà đại đoàn kết 2,16 tỷ đồng, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được hơn 1.4 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyên, vận động với tinh thần tương thân tương ái các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động nên chỉ sau hơn hai tháng cuộc vận động đã hoàn thành và đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nhà đại đoàn kết trong sáu tháng đầu năm toàn huyện đã xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 50 nhà cho hộ nghèo. Và 6 tháng cuối năm sẽ xây dựng 150 nhà đại đoàn kết.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt