Đô Lương: UBMTTQ Tỉnh hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác mặt trận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Sáng 7/10, UBMTTQ Tỉnh hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác mặt trận 9 tháng đầu năm và  triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Tại điểm cầu Đô Lương tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang- Phó chủ tịch UBND

A1

UBMTTQ Tỉnh hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác mặt trận 9 tháng đầu năm 2919.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe  báo cáo kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019- 2024. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác MTTQ 9 tháng đầu năm và công tác xóa đói giảm nghèo năm 2019. Riêng huyện Đô Lương trong 9 tháng đầu năm, UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng các chương trình tết vì người nghèo, quỹ vì người nghèo đạt nhiều kết quả. Các cá nhân, tổ chức đã ủng hộ được trên 73 tỷ đồng tặng quà cho gần 52 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Vận động được gần 25 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ hộ nghèo xây mới và sửa chữa 410 nhà đại đoàn kết.  Ngoài ra UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên còn tổ chức gần 2.000 hội nghị tuyên truyền với 145.970 lượt người tham gia, thành lập 353 câu lạc bộ phổ biến pháp luật, xây dựng 682 nhóm nòng cốt, 307 mô hình pháp luật. Tổ chức 546 cuộc đối thoại cấp xã và khối, xóm, 29 cuộc đối thoại cấp huyện với 50.696 người tham gia, 5.439 người phát biểu, 8.682 ý kiến. Tổ chức 320 cuộc giám sát, 355 cuộc góp ý phản biện.

A2

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đô Lương.

Trong 3 tháng cuối năm, UBMTTQ các cấp và các thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Tập trung thực tháng cao điểm Vì người nghèo. Tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã với nhân dân. Tuyên truyền, vận động người uy tín, các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động ngày đại đoàn kết toàn dân năm 2019./.

Lê Hoàn