Đô Lương: Tuyên truyền chào mừng ngày thành lập Đảng và Tết nguyên đán 2010

Hướng tới kỷ niệm 80 nưm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón xuân Canh Dần 2010, các xã, thị, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Đô Lương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thi đua lập nhiều thành tích ngay trong những ngày đầu năm.

Nội dung tập trung tuyên truyền ý nghĩa và vai trò lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam trong 80 năm qua bằng các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kẻ vẽ pano ap-phich, khẩu hiệu, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao.
 

Các Pano, ap-phich tuyên truyền được treo trên các tuyến đường.

ảnh: H.Hoàn
Các xã thị tổ chức làm 25 cụm cổ động với tổng diện tích hơn 300m2, viết trên 400 câu khẩu hiệu tường, làm 198 câu khẩu hiệu qua đường và 660 tấm pano và hàng ngày cờ tổ quốc treo tại các gia đình và các trục đường .Ngoài ra trung tâm văn hóa thông tin thể thao cũng tổ chức treo 170 tấm pano, làm 5 cụm cổ động, 42 câu khẩu hiệu tại 7 cổng chào vào địa bàn huyện, treo 6 câu khẩu hiệu qua đường và 40 câu khẩu hiệu dăng dọc tại trung tâm huyện.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức trang trí các câu khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân.  

 ảnh: H.Hoàn

Cũng trong thời gian này, các cơ quan, đơn vị, trường học của huyện Đô Lương đã tổ chức trang trí tại công sở các câu khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân 2010. Công tác mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn huyện Đô Lương đang được các xã, thị, cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân dân thực hiện một cách sôi nổi

Sỹ Bắc – Huy Khôi