Đô Lương: Tu sửa di tích lịch sử văn hoá quốc gia Đình Lương Sơn

Sở Văn hoá thông tin, thể thao & Du lịch phối hợp với huyện Đô Lương tổ chức khởi công xây dựng giai đoạn 1 dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá quốc gia Đình Lương Sơn, tại xã Bắc Sơn.

Giai đoạn 1 của dự án tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục bao gồm: Nhà Hậu Cung, Am hoá vàng, Cổng chính, Cổng phụ và 150 m tường rào bao quanh khu vực đình, công trình có tổng kinh phí đầu tư 2,4 tỷ đồng được trích từ ngân sách tỉnh. Do Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hoá Hà Nội đảm nhận thiệt kế và thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2016.

%image_alt%
Đình Lương Sơn đang xây dựng tường rào bao quanh

Được xây dựng vào thời Hậu Lê (Năm 1852), Đình Lương Sơn là một ngôi đình lớn, có kiểu kiến trúc điêu khắc chạm trổ mang tính nghệ thuật cao. Đây là một địa điểm liên lạc quan trọng của Đảng trong thời kỳ hoạt động bí mật, là nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng Sản Đông Dương đầu tiên, năm 1990 Đình được công nhận di tích lịch sử văn hoá quốc gia. Qua hơn 160 năm xây dựng, hiện tại đình đã bị xuống cấp. Việc tu bổ, tôn tạo nhằm bảo vệ, gìn giữ các di tích lịch sử để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Sỹ Bắc