Đô Lương triển khai trồng 4.000 ha cây vụ đông

Sáng ngày 26/8, UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2016. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

TK-SX-vu-dong

Toàn cảnh hội nghị

Theo kế hoạch đề ra vụ đông năm 2016, Đô Lương sẽ phấn đấu gieo trồng 4.000 ha cây trồng các loại. Trong đó, ngô 1.800 ha, rau đậu gần 900 ha, lạc 200 ha và 500 ha cá vụ ba.

TK-SX-vu-dong2

Các đại biểu trham dự hội nghị

Thời gian gieo trồng ngô kết thúc trước ngày 20/10, lạc trước ngày 10/9, cá vụ 3 bắt đầu thả từ ngày 20/8. Với các giống ngô chủ lực như: PAC339, PAC669 và một số giống ngô mới như: P4199, PAC558 để làm thức ăn cho chăn nuôi. Đối với lạc chủ yếu là L14 và L23. Để thực hiện tốt việc sản xuất vụ đông đảm bảo diện tích và kế hoạch đề ra Phòng nông nghiệp và Trạm khuyến nông đã hướng dẫn quy trình kỹ thuật, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh.

TKSX-vu-dong1

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành liên quan và các xã, thị triển khai thực hiện đảm bảo thời gian, chỉ tiêu đề ra.

Hữu Hoàn