Đô Lương triển khai tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục cho trâu bò

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đô Lương đang đẩy mạnh việc tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục cho trâu bò

Cán bộ thú y xã Văn Sơn tiêm vacxin viêm da nổi cục cho bò. Ảnh Thúy Hằng

Toàn huyện Đô Lương có hơn 14.800 con trâu bò. Theo trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Đô Lương, việc tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục cho trâu bò được triển khai từ ngày 27/3/2021. Tính đến ngày 6/4, toàn huyện đã tiêm 6.300 liều vắc xin viêm da nổi cục cho trâu bò, đạt 32,9%. Trong đó, các xã đã triển khai tiêm phòng đạt kết quả cao như: Đại Sơn: 1200 liều, Trù Sơn 1.300 liều…

Trước đó, để 33 xã – Thị trấn trên địa bàn huyện tập trung tiêm phòng đạt tỷ lệ cao, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Đô Lương đã đôn đốc các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phân công cán bộ bám sát cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo các  hộ chăn nuôi  thực hiện các biện pháp bảo vệ trâu bò, đàn vật nuôi. Tổ chức tiêm phòng bổ sung các loại vắcxin để chủ động tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi, giám sát dịch bệnh đến tận hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi phát hiện mầm mống dịch bệnh. 

Thúy Hằng