Đô Lương triển khai tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng

      Để phòng chống dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. UBND huyện Đô Lương đã triển khai kế hoạch tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

     Theo kế hoạch triển khai, đối với cơ sở nuôi gia súc, gia cầm tập trung, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh. Khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận.

      Tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải vệ sinh tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca giết mổ. Đối với các chợ buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm phải được quét dọn và phun thuốc sát trùng khu vực bán gia súc, gia cầm, lồng, rọ nhốt gia súc, gia cầm cuối mỗi phiên chợ. Phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được phun thuốc khử trùng khi vào và ra khỏi chợ. Riêng khu vực công cộng, đường làng ngõ xóm tổ chức vệ sinh sạch sẽ, những khu vực ô nhiễm tiêu độc bằng vôi bột.

      Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 30/06/2009 đến ngày 20/07/2009.

T/h: Ngọc Phương

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt