Đô Lương: Triển khai sản xuất vụ Xuân.

 Sáng ngày 18/11, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2015. Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch đề ra, vụ Xuân năm 2015 huyện Đô lương sẽ gieo trông 7.760 ha lúa. Trong đó lúa Lai 3.720 ha, 2.000 ha Lúa Chất lượng cao, Ngô 800 ha, Lạc 1.100 ha, rau đậu các loại 700 ha. Để sản xuất vụ Xuân đạt kết quả cao, UBND huyện Đô Lương chỉ đạo các ban ngành liên quan và các xã thị làm tốt công tác chuẩn bị giống, vật tư phân bón, nước tưới và hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cho bà con nông dân.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đối với lúa vụ Xuân năm 2015, sẽ bắt đầu gieo mạ trà 1 từ ngày 5- 10/1/2015 và xuống đồng gieo cấy từ 25 – 30/1/2015; Trà 2 từ ngày 20-25/1/2015 và xuống đồng gieo cấy từ ngày 5 – 10/2/2015.  Vụ Xuân là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, sản lượng lương thực chiếm 60% cả năm.

Chính vì vậy, huyện Đô Lương đang tập trung chỉ đạo các ban ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền các xã, thị tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo lịch thời vụ, Chú trọng công tác đối phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như: rét hại, rét đậm, sâu bệnh hại lúa và hoa màu, đảm bảo nguồn giống đạt phẩm chất tốt.

Hữu Hoàn