Đô Lương : Triển khai sản xuất vụ đông Năm 2013.

Chiều ngày 15/8/2013, UBND huyện Đô lương đã tổ chức hội nghị sản xuẩt vụ đông. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Châu, Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện.

Xác định  sản xuất vu Đông năm 2013 sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, giá giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cao. Trong lúc đó đầu ra cho sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó UBND huyện Đô lương đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông sớm. Với tư tưởng chỉ đạo là tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất vụ đông toàn diện, đa dạng các loại cây trồng.


Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2013.

Theo kế hoạch đề ra, năm nay Đô Lương sẽ sản xuất 2.300 ha ngô, 500 ha lạc, rau đậu 1.160 ha, cá vụ ba 700 ha. Các giống ngô được trồng ở các loại C919, NK66, NK 6654 và CP55. Đối với lạc, sử dụng giống lạc L14, L23. Theo lịch thời vụ đề ra, đối với trồng ngô kết thúc trước ngày 10/10, trồng lạc trước ngày 15/9, các loại rau màu đến 30/9; đối với cá vụ 3 thả sau ngày 22/8 âm lịch. Với phương châm sản xuất sau khi thu hoạch lúa hè thu đến đâu, sản xuất vụ đông đến đó.


Để sản xuất vụ đông đạt kết quả, UBND huyện Đô lương đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị;  thành lập BCĐ sản xuất vụ đông để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện sản xuất; các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn giống, vật tư, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh và tưới tiêu. Phát biểu chỉ đạo, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện yêu cầu các ban ngành, các xã thị tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

Hữu Hoàn