Đô Lương triển khai sản xuất hè thu

UBND huyện Đô Lương vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2010. Kết quả sản xuất vụ thu mùa năm 2009, toàn huyện đã gieo trồng 878.383 ha các loại cây trồng.

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tham gia ý kiến tại hội nghị


Là vụ thu mùa bị bệnh vàng lùn, lùn lụi 620ha, trong đó 329 ha mất trắng ảnh hưởng đến năng suất sản lượng, bình quân chỉ đạt 62 tạ/ha. Công tác cung ứng giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có chuyển biến tích cực đáp ứng được nhu cầu thâm canh của bà con. Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2010, huyện Đô Luong phấn đấu đạt 6.600 ha lúa hè thu, 460 ha lúa mùa, 665 ha ngô, 218 ha lạc, 572 ha đậu các loại, 129 ha dưa hấu.

Bà con nông dân chăm sóc hoa màu


Các giải pháp đảm bảo cho kế hoạch sản xuất vụ thu mùa năm 2010 đối với giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phải cung ứng kịp thời đầy đủ cho bà con nông dân. Đối với lịch thời vụ, trên 1.500 ha vùng chạy lụt, gieo mạ vào ngày 5 – 10/5, xuống đồng cấy 20 – 25/5; Từ 30/5 – 5/6/2010 xuống đồng cấy trà 2. Đối với các loại cây trồng khác, thời vụ gieo trồng ngô từ 5 – 15/5. lạc 20 – 30/5/2010, dưa hấu 30/4 – 5/5/2010.

Phòng nông nghiệp- Trạm khuyến nông sẽ có kế hoạch tập huấn hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng vụ hè thu mùa năm 2010.

Duy Vinh