Đô lương triển khai nhiệm vụ Văn hóa – Thông tin – Thể thao năm 2010 và trao danh hiệu văn hóa năm 2009

Sáng ngày 5/2/2010 Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ  VH-TT-TT năm 2010 và trao danh hiệu văn hóa năm 2009.

Năm 2009 với sự nỗ lực phấn đấu của ngành VH-TT-TT huyện nên công tác VH-TT-TT đã dành được nhiều kết quả nổi bật. Về công tác văn nghệ, thông tác văn nghệ, thông tin tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã thực hiện tốt  các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tổ chức thành công liên hoan tiếng hát làng sen năm 2009 với sự tham gia của 31 xã, thị và 14 cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đều được thực hiện kịp thời và có hiệu quả.
 

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tới đảng bộ và nhân dân xã Bối Sơn

Về nếp sống văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được duy trì thường xuyên, thực hiện đảm bảo chất lượng. Trong năm đã xây dựng được 10 làng, 15 dòng họ và 5 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa và 33.428 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình văn hóa tiêu biểu như: Mô hình thiết chế VH-TT- TT đồng bộ, làng xóm đạt chuẩn văn hóa được đông đảo quần chúng đồng tình hưởng ứng.Về công tác TDTT đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã, thị và Đại hội TDTT huyện lần thứ 6, phong trào TDTT rèn luyện nâng cao sức khỏe phục vụ công tác học tập và sản xuất. Cũng năm qua, công tác văn hóa TDTT  huyện và các xã, thị đã tổ chức công tác trùng tu, tôn tạo và bảo quản các di tích văn hóa trên địa bàn. Với những kết quả đạt được trong năm qua, công tác văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin tuyên truyền được xếp loại xuất sắc, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng Đô lương ngày càng phát triển về mọi mặt kinh tế, chính trị,Văn hóa, xã hội.

%image_alt%
Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện trao danh hiệu làng văn hóa, đơn vị văn hóa cho các đơn vị

Dịp này Ban chỉ đạo  xây dựng đời sóng Văn hóa huyện Đô Lương đã tổ chức trao danh hiệu văn hóa cho 10 làng, 15 dòng họ và 5 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong năm 2009.

Sỹ Bắc
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt