Đô Lương: Triển khai nhiệm vụ Diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Chiều ngày 22/6, ban chỉ đạo diễn tập huyện Đô lương đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ Diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện uỷ – Bí thư Đảng ủy huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong ban thường vụ huyện uỷ.

Năm 2017, Đô Lương sẽ tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu sập và tìm kiếm cứu nạn tại 9 đơn vị xã,Trong đó, xã Đặng sơn làm đơn vị chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm. Thời gian diễn tập dự kiến từ ngày 15/8 đến 25/8/2017. Nội dung diễn tập có 3 giai đoạn, gồm: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng Quốc phòng-an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ. Các nội dung diễn tập phòng thủ, sẽ tổ chức thực binh xử trí tình huống A2, thực binh đánh địch tiến công vào địa bàn, phục kích đánh cắt giao thông, đánh địch đổ bộ đường không, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy rừng tại thực địa.

huan-luyen2

Các đại biểu tham dự

Để hoàn thành tốt các nội dung diễn tập,  huyện đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban nội dung và 4 tổ đạo diễn. Phân công chuẩn bị tốt các văn bản chỉ đạo, văn kiện nội dung, tình huống, bồi dưỡng đạo diễn và hướng dẫn các đơn vị diễn tập làm công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập theo lịch. Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. BCH Quân sự huyện chủ trì tham mưu cho ban đạo diễn xây dựng ý định, lịch điều hành, quy định, đảm bảo an toàn,  xây dựng các công văn, Chỉ thị trong diễn tập.

huan-luyen1

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện uỷ – Bí thư Đảng uỷ quân sự huyện giao nhiệm vụ cho các ban, ngành và các đơn vị diễn tập

Phát biểu chỉ đạo công tác diễn tập, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện uỷ – Bí thư Đảng uỷ quân sự yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, phục vụ diễn tập đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Giao cho các phòng ,ban, ngành  chậm nhất ngày 15/7/2017 sẽ hoàn thành các dự thảo báo cáo  kế hoạch, nội dung, hướng dẫn diễn tập.

BCĐ huyện tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn  và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2017.

Huy Khôi