Đô lương triển khai kế hoạch lấy ý kiến hộ gia đình vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Chiều ngày 10/4/2013, Huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến hộ gia đình vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Minh Giang- PBT Thường trực Huyện uỷ, Nguyễn Thị Lan – PCT HĐND Huyện và tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền từ Huyện đến cơ sở.


Đ/C Nguyễn Thị Lan – PCT HĐND Huyện triển khai kế hoạch lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Hiến pháp 1992

Theo kế hoạch đề ra, Huyện Đô Lương tổ chức lấy ý kiến toàn bộ các gia đình trên địa bàn toàn huyện với hình thức thông qua phiếu xin ý kiến đóng góp và tài liệu về dự thảo sửa đổi hiến pháp để mọi người tham gia đóng góp ý kiến. Nội dung lấy ý kiến toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp bao gồm: Lời nói đầu; Chế độ chính trị; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Kinh tế, VHXH, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Bảo vệ tổ quốc; Bộ máy nhà nước; Hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; Kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. Để việc tổ chức lấy ý kiến hộ gia đình đảm bảo yêu cầu, huyện Đô Lương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho BCĐ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Huyện và các đoàn thể cấp Huyện và các xã, thị. BCĐ Huyện cung cấp đầy đủ tài liệu, thời gian thực hiện từ ngày 10/4 – 5/5/2013.

Đ/C Lê Minh Giang – PBTTT Huyện uỷ, trưởng BCĐ yêu cầu  phát huy quyền làm chỉ của công dân trong sửa đổi Hiến pháp 1992

Kết luận hội nghị, Đ/C Lê Minh Giang – PBTTT Huyện uỷ, trưởng BCĐ yêu cầu các ban ngành liên quan, thành viên BCĐ, các xã, thị triển khai kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến đảm bảo yêu cầu đề ra nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi công dân trong việc tham gia sửa đổi Hiến pháp.

Hữu Hoàn