Đô Lương : Triển khai kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Chều ngày 30/06/2013, HĐND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội và nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ quốc hội.

Tới dự có đồng chí Trương Hồng Phúc – bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện uỷ, Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện uỷ, đại biểu HĐND huyện và 200 đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan đơn vị xã, thị.

Tại hội nghị Thường trực HĐND huyện đã triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ HĐND bầu với mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Với yêu cầu đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể; công khai công bằng dân chủ khách quan; đánh giá đúng thực chất kết quả. Đề cao trách nhiệm của HĐND. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm gồm chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, Uỷ viên thường trực HĐND, trưởng các ban HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND, uỷ viên của UBND. Thời gian lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu được thực hiện tại kỳ họp thường lệ hoàn thành trước ngày 30/7 hàng năm. Để thực hiện kế hoạch HĐND huyện Đô Lương đã triển khai đợt tổ chức tuyên truyền sâu rộng, ý nghĩa mục đích, quy trình thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tìn nhiệm đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành liên quan và phối hợp cùng MTTQ để thực hiện.


Đ/C Nguyễn Thị Lan – PCT HĐND Huyện triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ cho Hội đồng

Nhân dịp này UBMTTQ huyện Đô Lương đã triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, người giữ chức vụ do HĐND bầu và kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX HĐND huyện khoá XVIII.

Kết luận hội nghị đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, HĐND và UBMTTQ các xã, thị bám sát hướng dẫn của Huyện uỷ, kế hoạch của HĐND và UBMTTQ huyện để tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định.

Hữu Hoàn