Đô Lương triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu trị an 2013

Chiều ngày 5/7/2013, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Đô Lương đã tổ chức hội gnhị triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu trị an, kết họp phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, PCCR năm 2013.

Với mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, năng lực tham mưu của các cơ quan ban ngành. Đây cũng là dịp để điều chỉnh bổ sung các kế hoạch sát đúng với tình hình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao nhận thức trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương; kịp thời tổ chức chỉ huy hiệp đồng đối phó thắng lợi mọi tình huống.Hội nghị cũng đặt ra yêu cầu diễn tập phải thực sự thực tế, sát với tình hình, chuẩn bị đầy đủ các văn kiện lực lượng, cơ sở vật chất, đảm bảo cho diễn tập. Lực lượng tham gia diễn tập phải chấp hành nghiêm túc các quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.


Nội dung diễn tập được chia thành các giai đoạn gồm chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng. Giai đoan 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn 3 thực hành đánh địch tấn công vào địa bàn. Phần thực binh được xây dựng các phương án dưới sự chỉ đạo của BCH quân sự huyện với các địa phương. Hội nghị cũng đã thông qua các bước tiến hành và thời gian diễn tập, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành cấp huyện và các xã trực tiếp tham gia diễn tập, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp và mang lại hiêu quả thiết thực.

Hoàng Lân