Đô Lương triển khai học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Sáng ngày 28/3/2014, huyện ủy Đô Lương đã tổ chức triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho hơn 200 cán bộ chủ chốt các ban ngành, các đơn vị và các xã, thị. Tham dự có đ/c Bùi Đình Sâm – Phó ban tuyên giáo tỉnh ủy, đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt toàn bộ nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm với tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm; những biểu hiện và tác hại của chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm và sự cần thiết phải nói đi đôi với làm; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làm.


Đây là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Cũng trong đợt này, huyện ủy Đô Lương đã triển khai học tập chuyên đề cho các đơn vị và các xã, thị; đồng thời tổ chức báo cáo tình hình thời sự quốc tế và trong nước cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.

Hữu  Hoàn