Đô Lương triển khai đợt tiêm phòng cho gia cầm.

Từ ngày 25/2 – 5/3/2020 , Huyện Đô Lương tổ chức đợt tiêm phòng cho đàn gia cầm và phun hóa chất tiêu độc khử trùng.

Để phục vụ cho việc tiêm Vắc xin kịp thời trên đàn gia súc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y huyện đã cung ứng 170 000 liều Vắc xin H5N1 và 750 lít hóa chất để phục vụ các xã.

11

Cán bộ Thú y tiêm phòng cho đàn gia cầm

Đơn vị đầu tiên tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm là xã Quang sơn được triển từ sáng ngày 25/2 sẽ tiêm phòng cho hàng ngàn con gà, vịt và ngan. Thời gian thực hiện phấn đấu hoàn thành trong 3 ngày.
Theo kế hoạch đề ra đợt này, Đô Lương tổ chức tiêm phòng cho gần 45 000 con trâu bò, phun thuốc tiêu độc khử trùng tất cả chuồng trại và những khu vực có nguy cơ gây bệnh .
Đây là đợt tiêm phòng cần thiết để hạn chế dịch bệnh trên đàn gia cầm của bà con nông dân.

Hữu Hoàn.