Đô Lương : Triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2014- 2015.

Sáng ngày17/6/2014, UBND huyện Đô lương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2013- 2014. Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Kỳ thi năm nay được tổ chức vào 2 ngày 23 và 24/6 với 3 môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, bằng hình thức thi viết. Huyện Đô lương có 2.152 thí sinh tham gia ở 4 hội đồng thi gồm Trường THPT Đô Lương 1, ĐL 2, ĐL 3 và ĐL 4. Trong đó Thi Tuyển vào Trường THPT Đô Lương I có 650 thi sinh ở 27 phòng thi: THPT Đô Lương 2 có 522 thi sinh tham gia với 22 phòng thi, ĐL 3 có 619 thí sinh tham gia vơia 26 phòng thi và trường THPT Đô Lương 4 với 15 phòng thi. Tổng số phòng thi 90 phòng. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, BCĐ thi Đô Lương chỉ đạo các ban ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất như : đảm bảo tường rào an toàn, bàn ghế, ánh sáng tốt: Tập huấn quy chế thi cho cán bộ giáo viên coi thi: phối hợp tốt với các lực lượng đảm bỏa an ninh trật tự tai các điểm thi.


Kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh PCT UBND huyện , Trưởng ban chỉ đạo thi yêu cầu các địa phương, các trường học và các ban ngành liên quan thưc hiện tốt các quy định để kỳ thi đảm bảo quy chế.

Hữu Hoàn