Đô lương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 14.

Để đối phó với siêu bão số 14, sáng ngày 9/11/2013, BCH PCBL – TKCN Đô Lương đã thành lập các đoàn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các xã, thị, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Đô Lương thực hiện các biện pháp PCBL.

Huy động lực lượng PCBL của các cơ qua, đơn vị các xã, thị trấn triển khai trực 24/24 giờ, đồng thời chỉ đạo các ban ngành tổ chức cho nhân dân neo chống nhà cửa, hệ thống cột điện kiểm tra hệ thống hồ đập, tổ chức phương án ứng trực và xử lý kịp thời các tình huống có gió lớn và mưa to.


Đối với các lực lượng quân sự, công an, điện lực , Bưu chính viễn thông trực tiếp kiểm tra chằng chống và bảo vệ an toàn các công trình.

Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện – Trưởng ban Chỉ đạo  PCBL – TKCN kiểm tra các bến đò ngang.


Đối với các bến đò ngang, bắt đầu từ 7 giờ ngày 9/11/2013 tạm dừng hoạt động để bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân. Thường trực huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các ban ngành trực tiếp về cơ sở để chỉ đạo và triển khai các phương án Phòng chống cơn bão số 14. Tại các điểm các khu dân cư sát bờ sông có nguy cơ ngập lụt, tập trung triển khai công tác di dời dân trước khi bão số 14 đổ bộ.

Hữu Hoàn