Đô Lương trao quyết định công nhận người hoạt động Cách mạng trước ngày 1/1/1945 và đến trước 19/8/1945.

Chiều ngày 10/9/2012, huyện ủy Đô lương đã tổ chức lễ trao quyết định công nhận cho thân nhân người hoạt động Cách mạng trước ngày 1/1/1945 và đến trước ngày 19/8/1945. Tham dự buổi lễ có đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh UV, BT huyện ủy, CT HĐND huyện, Nguyễn Tất Thành – Phó BT Thường trực huyện ủy các đ/c trong BTV huyện ủy và thân nhân các lão thành Cách mạng.


Đợt này huyện Đô Lương có 89 cán bộ được nhận quyết định công nhận lão thành cách mạng và 4 cán bộ tiền khởi nghĩa. Trong đó, xã Bắc Sơn có 15 đ/c, Thượng Sơn 15 đ/c, Thịnh Sơn 11 đ/c, Minh Sơn 9 đ/c còn lại là ở các xã. Sau khi công bố quyết định đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh UV, BT huyện ủy đã trao quyết định tới thân nhân các cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa. Đây là ghi nhận sự đóng góp to lớn của các bậc lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đ/c Trường Hồng Phúc – Tỉnh UV, BT huyện uỷ trao quyết định công nhận lão thành Cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa


Đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh UV, BT huyện ủy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng đã anh dũng hi sinh vì độc lập – tự do của Tổ Quốc.

Hữu Hoàn