Đô Lương trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Sáng ngày 9/9/2018 , Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức trao huy hiệu 70, 65 năm tuổi đảng cho các đảng viên tại các xã.

1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho bà Trần Thị Lộc ở xã Văn Sơn

Tham dự có đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đợt này, Đô Lương có 25 đảng viên được trao huy hiệu 70 và 65 năm tuổi Đảng. Trong đó có 23 đảng viên được trao 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tới đồng chí Nguyễn Văn Thát, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tới đồng chí Nguyễn Đình Võ

Trước đó BTV Huyện ủy đã tổ chức lễ trao huy hiệu cho 15 đảng viên, 10 đảng viên được trao đợt này do tuổi cao, sức yếu và bị bệnh hiểm nghèo nên Thường trực Huyện trực đã trực tiếp đến trao.

Các đảng viên được trao gồm: Đồng chí Trần Thị Lộc ở xóm 6 xã Văn Sơn năm nay đã 90 tuổi; Đồng chí Nguyễn Thái Nhàn ở xã văn Sơn đã qua đời; Đồng chí Nguyễn Văn Thát ở xóm 3 xã Bồi Sơn năm nay đồng chí đã 99 tuổi; Đồng chí Nguyễn Đình Võ ở xóm 4, xã Bồi Sơn năm 98 tuổi;

3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tới đồng chí Trần Văn Nhương ở xã Bắc Sơn

Đồng chí Trần Văn Nhương ở xóm 7, xã Bắc Sơn năm nay 92 tuổi; Đồng chí Trần Thị Lan xóm 1 xã Đặng Sơn năm nay đã 91 tuổi; Đồng chí Bùi Thị Kim Liên, năm nay 90 tuổi ở xã Đặng Sơn; Đồng chí Trần Nguyên Trứ ở xóm 9 xã Đặng Sơn năm nay 91 tuổi; Đồng chí Đào Thị Tiết ở xóm 3 xã Đặng Sơn năm nay 92 tuổi và đồng chí Trần Xuân Ước xóm 11 xã Đà Sơn năm 93 tuổi.

4

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tới đồng chí Trần Thị Lan ở xã Đặng Sơn

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao huy hiệu 70 và 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

5

Đồng chí Trần Nguyên Trứ được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

6

Đồng chí Trần Thị Tiết ở xã Đặng Sơn được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Kim Nam đã phát biểu chúc mừng các đảng viên, đồng thời nêu rõ đây là sự ghi nhận của Đảng đối với các đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng cách mạng của Đảng.

7

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tới đồng chí Trần Xuân Ước ở xóm 11 xã Đà Sơn

Các đảng viên là những tấm gương luôn luôn phấn đấu, rèn luyện và trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Hữu Hoàn