Đô Lương tổng kết về thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Chiều ngày 9/12/2015, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết về thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Tham dự hội nghị có đại tá Trần Nguyên Dương – Phó chính ủy BCHQS tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Đô Lương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Các xã, thị đã làm tốt việc niệm yết danh sách, lấy ý kiến của nhân dân đảm bảo tính dân chủ, công khai trước khi tiến hành tổng hợp, phân loại, báo cáo và hướng dẫn cho các đối tượng làm đầy đủ các thủ tục bổ sung hồ sơ. Quá trình xét duyệt, thẩm định từng hồ sơ đã bám sát các văn bản, nghiên cứu nắm rõ tổ chức biên chế, phiên hiệu đơn vị, các mốc thời gian và địa bàn được hưởng theo đúng danh mục địa bàn của Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng quy định để làm căn cứ xét duyệt.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Đến nay, huyện Đô Lương đã hoàn thành việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng có công với cách mạng, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Kết quả xét duyệt hồ sơ, số lượng khảo sát ban đầu toàn huyện có 5.126 đối tượng và thực tế đến nay huyện đã tiếp nhận hồ sơ từ các xã, thị báo cáo về tỉnh 4.948 hồ sơ. Các cấp thẩm định ra quyết định hưởng chế độ cho 4.236 đối tượng. Đối tượng có quyết định hưởng chế độ đã được giải quyết cấp thẻ BHYT là 3.931 đối tượng và đã giải quyết cấp tiền mai tang phí cho 51 đối tượng. Số hồ sơ cấp huyện đã xét duyệt chuyển lên cấp tỉnh nhưng chưa có quyết định hưởng là 712 đối tượng. Công tác tổ chức chi trả trợ cấp cho các đối tượng khi có quyết định, ban chỉ đạo 24 huyện thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp trên.

%image_alt%
%image_alt%
UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chế độ chính sách
đối với các đối tượng người có công

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công với cách mạng trong thời gian qua.

Văn Đăng