Đô Lương tổng kết quy chế dân chủ cơ sở  và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2016

Sáng ngày 12/1, Đô Lương tổ chức tổng kết quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2016. Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện, Đoàn Văn Lợi – Trưởng ban dân vận huyện ủy chủ trì hội nghị.

TK-dan-chu

Toàn cảnh hội nghị

Trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đều tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25 về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới”. Ban thường vụ huyện ủy đã ban hành các công văn, chỉ thị, thực hiện nghiêm túc việc tổng kết, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể bám sát chức năng, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực vận động quỹ vì người nghèo và quỹ từ thiện nhân đạo khác đạt 2,5 tỷ đồng. Xây dựng điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị Thượng Sơn; chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã được thực hiện có hiệu quả. Phát huy dân chủ trong việc thực hiện lãnh đạo chỉ đạo, chi tiêu ngân sách.

TK-dan-chu1

Các đại biểu tham dự

Trong phong trào dân vận khéo, năm 2016, các cơ quan đơn vị đã xây dựng được 205 mô hình dân vận khéo, trong đó cấp huyện có 11 mô hình, cấp cơ sở 194 mô hình. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã đổi mới phương pháp tuyên truyền, công tác vận động tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Cán bộ, chính quyền, các cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm túc chế độ đi cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trong năm tiếp theo, Đô Lương tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

TK-dan-chu2

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng những kết quả đạt được, đồng thời, yêu cầu các ban ngành chức năng cũng như các xã thị tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua. Tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

TK-dan-chu3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo năm 2016

TK-dan-chu-4

Đồng chí Đoàn Văn Lợi – Trưởng ban dân vận huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo năm 2016

Nhân dịp này, đồng chí Ngọc Kim Nam và đồng chí Đoàn Văn Lợi cũng đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo và thực hiện tốt quy chế dân chủ sơ sở năm 2016.

Thúy Hằng, Hữu Hoàn