Đô Lương tổng kết phong trào thi đua toàn diện

Sáng ngày 10/2/2015, Huyện Đô Lương tổ chức tổng kết phong trào thi đua toàn diện năm 2014 và phát động phong trong thi đua năm 2015. Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các ban ngành và các xã thị.

Năm 2014, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp và sự nỗ lực của toàn dân, kinh tế huyện Đô Lương tiếp tục được tăng trưởng, đời sống của Nhân dân được cải thiện. Về phong trào thi đua phát triển kinh tế, huyện Đô Lương đạt tốc độ tăng trưởng 7,7%. Đặc biệt trong điều kiện khó khăn nhưng các công trình đã được tập trung xây dựng như: Đường Hiến Mỹ, đường Ngọc – Lam – Bồi, dự án đề Cầu Dâu, di tích lịch sử Truông Bồn, kênh tiêu tả sông Đào và nhiều công trình thủy lợi khác với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 112,5 tỷ bằng 148% kế hoạch. Tiêu biểu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế như: Thị trấn, Văn Sơn, Hòa Sơn, Thượng Sơn.

%image_alt%

Trên lĩnh vực Văn hóa – xã hội, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được giữ vững và phát huy. Học sinh giỏi quốc gia có 20 em, học sinh giỏi tỉnh có 361 em, học sinh đầu vào các trường Đại học 712 em. Hoạt động văn hóa – văn nghệ – TDTT đạt kết quả cao. Hoàn thành hồ sơ được truy tặng và phong tặng 48 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vận động quỹ người nghèo được 2,3 tỷ đồng. Xây dựng 24 nhà Đại đoàn kết. Lực lượng vũ trang đã duy trì tốt chế độ trực sắn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập chiến đấu trị an. Chủ động, nắm bắt , phát hiện xử lý tình hình, giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội. Về xây dựng NTM, toàn huyện đã hỗ trợ 13.200 tấn xi măng, xây dựng 62 km đường giao thông nông thôn, xã Thịnh Sơn đạt chuẩn NTM, hoàn thành việc "Dồn điền đổi thửa", tích tụ ruộng đất theo CT 08 của BTV huyện ủy. Đến nay, bình quân mỗi hộ chỉ còn 2 thửa ruộng.

Nhân dịp này, huyện Đô Lương đã phát động phong trào thi đua năm 2015. Trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đảm bảo QPAN.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đ/c Nguyễn Tất Thành – Ct UBND huyện.
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện trao Cờ  đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm  năm liên tục 2010 – 2014 cho Chi bộ NHNN&PTNT huyện Đô Lương.

Thừa lệnh CT nước, Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện trao cờ cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua toàn diện 2014


Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đã trao Bằng khen của Thủ tường Chính Phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc và trao cờ thi đua xuất sắc cho Nhân dân và cán bộ Thị trấn, Tân Sơn, Thịnh Sơn và Hòa Sơn năm 2014.

Hữu Hoàn