Đô Lương: Tổng kết công tác Văn hóa- Thông tin huyện năm 2018.

Sáng 17/1, UBND huyện Đô Lương đã tổng kết công tác văn hóa thông tin năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang chủ trì hội  nghị.

11

Tổng kết công tác Văn hóa- Thông tin huyện năm 2018.

22

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2018, công tác văn hóa thông tin trên địa bàn huyện Đô Lương có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi diện mạo của huyện trong xây dựng NTM. Trong công tác văn hóa thể thao du lịch đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

6

Đón bằng di tích lịch sử mộ ông Nguyễn Ngọc Sỹ.

Cùng với đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực. Phối hợp, hướng dẫn cắm biển dẫn tích cho 03 di tích và khảo sát đề nghị phục dựng 02 di tích. Tiến hành số hóa 62 bản tài liệu Hán Nôm đợt 2; kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn. Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục tại Đền Quả Sơn với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng. Lễ hội Đền Quả Sơn được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

22

Giải bóng chuyền nữ năm 2018.

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 82% tổng số hộ dân, 8 dòng họ văn hóa,  192 khu dân cư văn hóa. 8 mô hình văn hóa đạt chuẩn. Đến nay đã có 20 xã được công nhận có thiết chế văn hóa – thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  Về lĩnh vực văn hóa, thể thao trong năm số người tập luyện thường xuyên đạt trên 70.000 ngư­ời, số gia đình thể thao: 13.860 gia đình. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện để đề nghị cấp đầu thu truyền hình mặt đất với 3.100 hộ cận nghèo và 1.337 hộ nghèo.

A2

Liên hoan tiếng hát làng sen năm 2018. ảnh: Hữu Hoàn

Với những kết quả đã đạt được năm 2018 huyện Đô Lương được Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông xếp loại Tốt. Nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII; Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2018;
33

  Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng cho các cá nhân tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa- thông tin năm 2018./.

Lê Hoàn