Đô Lương: Tổng kết công tác thực hiện quyết định 49 về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến.

Sáng ngày 8/7/2019, ban chỉ đạo 24, UBND  huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện quyết định  số 49 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 24 huyện Đô Lương đã chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn giải quyết kịp thời.

a1

Các đại biểu tham dự

Tính đến nay, toàn huyện đã tổ chức tiếp nhận 17.846 hồ sơ và duyệt nộp về tỉnh 17.776 đối tượng, đã tổ chức chi trả chế độ theo Quyết định 49 cho 13.366 đối tượng, trong đó dân công hỏa tuyến với tổng số tiền chi trả trên 31,7 tỷ đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế 1.643 đối tượng và chi trả mai táng phí cho 216 đối tượng. Quá trình xét duyệt, thẩm định, chi trả đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, không để xảy ra thiếu sót, tiêu cực.

a2

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Quyết định 49, góp phần thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người tham gia dân công hỏa tuyến trên địa bàn.

a3

UBND huyện trao giấy khen cho tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng chính phủ. Ảnh: Sỹ Bắc

Đồng thời yêu cầu các ban ngành cấp huyện và xã thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, khảo sát, hướng dẫn thực hiện  đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ đúng đối tượng. Nhân dịp này, UBND huyện trao giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng chính phủ.

Sỹ Bắc