Đô Lương: Tổng kết công tác “Dồn điền, đổi thửa” theo chỉ thị 08 của BTV Tỉnh uỷ

Sáng ngày 24/11/2015, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác "Dồn điền, đổi thửa" theo chỉ thị 08 của BTV Tỉnh uỷ Nghệ An. Tới dự có các đ/c Hoàng Hữu Hùng – PCT.HĐND huyện, Hoàng Quốc Việt – PCT UBND huyện.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Sau chỉ thị 08 của BTV Tỉnh uỷ được ban hành ngày 8/5/2012, huyện Đô Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Dồn điền, đổi thửa", khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp. Trong đó, đã làm tốt công tác tuyên truyền và tập trung thực hiện tại 359 xóm, 32 xã trên địa bàn, với diện tích 12.729 ha của 39.905 hộ. Với sự tập trung chỉ đạo từ huyện đến cơ sở xóm, năm 2013 đã có 3 xã hoàn thành là Trung Sơn, Thuận Sơn và Lưu Sơn, năm 2014 có 27 xã và năm 2015, 2 xã còn lại đã hoàn thành công tác "Dồn điền, đổi thửa". Đến nay, đã có 353/359 xóm hoàn thành việc giao đất thực địa với gần 157 ngàn khẩu của 40.049 hộ được giao đất, trong đó hộ 1 thửa có gần 16 ngàn hộ, hộ 2 thửa có trên 21 ngàn hộ, hộ 3 thửa có trên 5 ngàn hộ và hộ 4 thửa chỉ có 101 hộ. Số bình quân mỗi hộ giảm từ 5,9 thửa xuống còn 1,74 thửa, vượt chỉ tiêu 1,93 thửa/hộ, diện tích bình quân thửa từ 356,3 m2 lên 1.145,25 m2.

%image_alt%
Đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT.UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Thông qua việc "Dồn điền, đổi thửa" đã quy hoạch hệ thống giao thông thuỷ lợi nội đồng theo tiêu chí nông thôn mới, toàn huyện đã đào đắp trên 4,2 triệu m3 đất đá làm bờ vùng, bờ thửa, bên cạnh đó đã xử lí tốt tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, thay đổi hiện trang và tự ý chuyển đổi mục đích sử đất nông nghiệp. Đến nay, các xã đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để quản lí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Hoàng Quốc Việt – PCT.UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các ban ngành cấp huyện và các xã trong việc thực hiện "Dồn điền, đổi thửa" theo chỉ thị 08 của BTV Tỉnh uỷ, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập kinh tế cho nhân dân, đặc biệt là góp phần tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đ/c yêu cầu các xã cần phát huy những lợi ích tích cực của việc "Dồn điền, đổi thửa", lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất quy mô lớn, đáp ứng với nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay.

 Sỹ Bắc