Đô Lương tổng kết chuyên đề 03 của BTV Huyện ủy và phong trào dân vận khéo, triển khai kết luận 107-KL/TW, chương trình hành động 45-CTr/TW của BTV Tỉnh ủy về người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

Sáng ngày 16/12/2015, huyện Đô Lương đã tổng kết chuyên đề 03 của BTV Huyện ủy và phong trào dân vận khéo, triển khai kết luận 107-KL/TW, chương trình hành động 45-CTr/TW của BTV Tỉnh ủy về người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

Dự hội nghị có đ/c Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HDNĐ huyện, Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy, Nguyễn Hồng An – Chủ tịch UBMTTQ huyện.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Sau 5 năm thực hiện chuyên đề 03 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội và thực thực hiện chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ MTTQ, các đoàn thể, nhân dân xã, thị trấn giai đoạn 2011-2015, huyện Đô Lương đã thường xuyên kiện toàn đủ số lượng chức danh như: Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, chi hội phó hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên. Hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội được nâng cao. Nhờ vậy, đã tạo gắn kết cộng đồng, đồng thuận, đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Nhờ hình thức nội dung sinh hoạt được đổi mới nên tỷ lệ tập hợp lực lượng vào sinh hoạt trong từng tổ chức hội tăng hàng năm. Đến nay, tỷ lệ tham gia sinh hoạt của Hội nông dân đạt 95,5%, Hội liên hiệp phụ nữ 83,5%, CCB 93,5%, Đoàn thanh niên 67,2%, Công đoàn 100%. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao hiệu quả sau 5 năm thực hiện chuyên đề 03 của BTV huyện ủy.

%image_alt%
Đ/c Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy
phát biểu tại hội nghị
%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Về kết quả phong trào thi đua dân vận khéo năm 2015, toàn huyện đã xây dựng được 1.596 mô hình trên các lĩnh vực. Hiệu quả của các mô hình, điển hình và phong trào thi đua dân vận khéo đã tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Đô Lương. Tổng giá trị sản xuất cả năm là 10.172 tỷ đồng bằng 101,7% kế hoạch, tăng 12,55% so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng 9,15%; giá trị sản xuất bình quân đầu người 52,5 triệu đồng. Cùng với dân vận khéo trên lĩnh vực kinh tế – xã hội, còn có nhiều lĩnh vực dân vận khéo nổi bật như: Quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, dân vận khéo của MTTQ, các đoàn thể nhân dân và các hội quần chúng. Dân vận khéo của chính quyền và cơ quan nhà nước, dân vận khéo trên lĩnh vực tôn giáo.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Cũng tại hội nghị lần này, huyện Đô Lương đã triển khai kết luận 107-KL/TW, kế hoạch ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàngViệt Nam trên địa bàn huyện Đô Lương. UBMTTQ huyện đã phát động cuộc vận động tết vì người nghèo.

Ngọc Phương