Đô Lương: Tổng kết Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

UBND huyện Đô Lương và BHXH huyện Đô Lương vừa tổ chức tổng kết bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Đồng chí  Nguyễn Thị Anh Quang chủ trì hội nghị.

tong-ket-bao-hiem

Các đại biểu tham dự

Trong năm học 2015-2016 vừa qua, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên ở Đô Lương đạt được nhiều kết quả. Theo báo cáo của BHXH huyện Đô Lương, toàn huyện 63/63 trường học đều có học sinh tham gia BHYT với trên 30.100 học sinh có thẻ BHYT chiếm 94% . Trong đó, 1 số trường có tỷ lệ học sinh tham gia mua BHYT đạt tỷ lệ 100% như: Trường THPT Đô Lương 1, Trung tâm GDTX,  THCS Lý Nhật Quang, Tiểu học Giang Sơn Tây, tiểu học Quang Sơn… Tòan huyện có 91/96 trường có cán bộ y tế học đường. Năm học 2015-2016, BHXH đã trích gần 1,6 tỷ đồng tiền chăm, sóc sức khỏe ban đầu cho tất cả các trường. Vì vậy, công tác khám chữa bệnh cho học sinh, cũng như mạng lưới y tế trường học ngày càng được hoàn thiện và phát triển, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu trong chăm sóc sức khỏe cho học sinh.  Số học sinh được kham chữa bệnh ngoài trú gần 15.000 lượt với tổng chi phí trên 1,6 tỷ đồng. Học sinh được KCB ngoại trú 701 lượt với số tiền trên 756 triệu đồng. Thông qua BHYT các em học sinh đều được hưởng quyền lợi khi bị ốm đau rủi ro với chi phí hàng trăm triệu đồng, giúp cho gia đình học sinh giảm phần nào gánh nặng về tài chính khi khám chữa bệnh. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác BHYT học sinh, sinh viên cũng còn không ít khó khăn, hạn chế như: Tỷ lệ tham gia tăng song chưa đạt chỉ tiêu giao, việc lập danh sách cấp thẻ BHYT còn nhiều sai sót, công tác y tế học đường 1 số trường còn kiêm nhiệm nên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu chưa tốt, chất  lượng KCB tại cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu…

tong-ket-bao-hiem1

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT năm 2015 – 2016

tong-ket-bao-hiem2

Để thực hiện tốt BHYT cho học sinh, sinh viên trong năm học 2016-2017, Đô Lương Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền vận động về chính sách bảo hiểm y tế trong học sinh. Phối hợp với cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh  bảo hiểm y tế. Phấn đấu có  100%  học sinh trong  các  trường học tham gia bảo hiểm y tế.

tong-ket-bao-hiem3

tong-ket-bao-hiem4

UBND huyện đã  trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2015 – 2016, nhằm kịp thời khen thưởng cũng như tạo động lực cho các đơn vị thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên trong năm học mới.

Huy Khôi – Hoàng Phi