Đô Lương Tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng gia đình văn hoá, biểu dương các gia đình tiêu biểu giai đoạn 2007-2012 và sơ kết 5 năm thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2013.

Sáng ngày 9-7-2013, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hoá, biểu dương các gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007-2012 và tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2013. Về dự hội nghị có đ/c Nguyễn thị Quỳnh Anh – Phó giám đốc Sở văn hoá thể thao và du lịch.

Trong 6 năm qua, toàn huyện Đô Lương có 208.590 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hoá, 11.600 lượt gia đình văn hoá tiêu biểu. Điển hình như các hộ gia đình: ông Phan Đức Hoàng – xóm Thọ Hoàng – Hiến Sơn, gia đình bà Thái thị Nam Hoa – xóm Minh Thọ – Hoà Sơn, gia đình ông Nguyễn Cảnh Năm – xóm Diên Tiên – Lưu Sơn là những hộ gia đình hoà thuận, làm kinh tế giỏi, nuôi con ăn học thành đạt.
Sự phát triển của phong trào xây dựng gia đình văn hoá đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo nên môi trường văn hoá lành mạnh, thúc đẩy kinh tế văn hoá xã hội phát triển một cách bền vững.

Về thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình, Đô lương hiện có 369 tổ hoà giải/ 369 xóm, số tổ viên tổ hoà giải có 2.499 người. Các tổ hoà giải đã phát huy tốt nhiệm vụ hôà giải trong phòng chống bạo lực gia đình. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2013 đã hoà giải được 20/23 vụ bạo lực gia đình. Để thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình, Ban chỉ đạo các cấp đã lồng ghép nội dung này vào các hoạt động trong phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH, phòng chống bạo lực gia đình là một trong những tiêu chí bình xét gia đình văn hoá. Trong 5 năm qua, không có vụ bạo lực gia đình nào bị truy tố. Số vụ bạo lực gia đình giảm dần từng năm. Nếu như năm 2009 có 151 vụ bạo lực gia đình, thì đến năm 2012 chỉ còn 69 vụ.

Phát biểu tại hội nghị đ/c Nguyễn thị Quỳnh Anh – Phó giám đốc Sở văn hoá -thể thao và du lịch đã biểu dương những thành tích đạt được của huyện Đô Lương trong công tác xây dựng gia đình văn hoá và phòng chống bạo lực gia đình. Đ/c mong rằng từ những kết qủa này, Đô Lương sẽ tiếp tục xây dựng đời sống văn hoá nói riêng và phong trào toàn diện nói chung ngày càng phát triển vững mạnh.

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 5 cơ quan đạt chuẩn văn hoá năm 2012, 33 gia đình văn hoá tiêu biểu giai đoạn 2007-2012. Khen thưởng 5 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện luật Phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2013.

Ngọc Phương